Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały antysmogowe - BIP IRT

Uchwały antysmogowe

 • Uchwały antysmogowe dla województwa dolnośląskiego przyjęte 30 listopada 2017 r.

  SEJMIK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W DNIU 30 LISTOPADA 2017 R. PRZYJĄŁ UCHWAŁY ANTYSMOGOWE DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

  Sejmik Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 listopada 2017 r. przyjął uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

  Uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. (poz.5153, 5154, 5155).

   

  Załączniki:

  1. Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2017 r.
  2. Uchwała Nr XLI/1405/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Wrocław ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
  3. Uzasadnienie do uchwały Nr XLI/1405/17.
  4. Uchwała Nr XLI/1406/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  5. Uzasadnienie do uchwały Nr XLI/1406/17.
  6. Uchwała Nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  7. Uzasadnienie do uchwały Nr XLI/1407/17.
  8. Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest opracowanie uchwał w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (z dołączonym tabelarycznym zestawieniem rozpatrywanych opinii jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałych uwag i wniosków).
  9. Zestawienie tabelaryczne zawierające opinie jednostek samorządu terytorialnego.
  10. Zestawienie tabelaryczne zawierające uwagi i wnioski zgłoszone w postępowaniu z udziałem społeczeństwa.

   

  Rozwiń artykuł Uchwały antysmogowe dla województwa dolnośląskiego przyjęte 30 listopada 2017 r.
 • KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZOSTAŁY PRZEDŁUŻONE

  Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie przedłużenia terminu składnia uwag i wniosków do projektów uchwał w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

  Projekty ww. uchwał zostały opublikowane i do 31 października 2017 r. można zgłaszać do nich uwagi.

  Załączniki:

  • Uchwała Nr 4325/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  • Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017 r.
  • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego z wyłączeniem Gminy Miejskiej Wrocław i uzdrowisk ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Wrocław ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  • Formularz zgłaszania uwag do projektów uchwał antysmogowych
  Rozwiń artykuł KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZOSTAŁY PRZEDŁUŻONE
 • KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

  KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

  W dniu 10 lipca 2017 r. Zarząd województwa dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

  Obecnie projekty ww. uchwał zostały opublikowane i do końca września 2017 r. można zgłaszać do nich uwagi.

  Załączniki:

  • Uchwała nr 4071/V/17 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  • Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r.
  • Projekt uchwały dla województwa dolnośląskiego z wyłączeniem gminy miejskiej Wrocław i uzdrowisk
  • Projekt uchwały dla gminy miejskiej Wrocław
  • Projekt uchwały dla uzdrowisk
  • Formularz zgłaszania uwag do projektów uchwał antysmogowych.

  Załącznik do pobrania z załączonych plików, widoczne po rozwinięciu treści całego artykułu.

   

  Rozwiń artykuł KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO