Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum zamówień publicznych - BIP IRT

Przetargi i zamówienia publiczne zamieszczone przed dniem 13.12.2013 r. znajdują się w archiwum BIP na dzień 12.12.2013 r. 

Przetargi, zamówienia publiczne