Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Środki poprawy efektywności energetycznej - BIP IRT

INFORMACJA O STOSOWANYCH ŚRODKACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

W 2017 r. dokonano montażu układu automatycznej kompensacji mocy biernej w budynku będącym siedzibą Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu przy ul. J. Wł. Dawida 1a.

Autor: odpowiada za treść: Agnieszka Iwanicka. Opublikował: Beata Grzebiela, 2018-02-06

Od 1.12.2016 r. siedzibą Instytutu Rozwoju Terytorialnego jest budynek przy ul. J. Wł. Dawida 1a.

W 2016 r. dokonano przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712 oraz z 2016 r. poz. 615) w/w budynku.

 

W 2014 r. dokonano zakupu i wymiany urządzeń IT na energooszczędne.

Autor: odpowiada za treść: Przemysław Malczewski, Zastępca Dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego. Opublikował: Beata Grzebiela, 2017-01-18