Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum obwieszczeń Marszałka Województwa Dolnośląskiego - BIP IRT

Obwieszczenia związane ze sprawami starszymi sprzed 2014 r. nie są publikowane, z uwagi na wybrakowanie dokumentacji tradycyjnej (papierowej) za zgoda Archiwum Państwowego