Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Opracowania i projekty - BIP IRT

Opracowania i projekty

 

Opracowania i projekty realizowane przez Instytut Rozwoju Terytorialnego (dawniej Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu)  zamieszczane są na stronie internetowej: http://www.irt.wroc.pl/ .

Na stronie internetowej zamieszczamy również informacje o bieżącej działalności Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

 

Obowiązujący Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego został przyjęty uchwałą nr XIX/482/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. oraz opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 4036.