Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa - BIP IRT

Instytut Rozwoju Terytorialnego prowadzi rejestr uchwał organów samorządu województwa dolnośląskiego dotyczących działalności Instytutu oraz rejestr aktów wewnętrznych.

W archiwum Instytutu przechowuje się dokumentację aktową ogólną oraz dokumentację z zakresu planowania przestrzennego od 1975 r. 

Zasób archiwalny tworzą m. in.:

  • opracowania dla obszaru byłego województwa wrocławskiego:

-        plany zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowości,

-        studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,

-        opracowania fizjograficzne,

-        opracowania studialne: zlewni rzeki Baryczy, Oławy, Odry,

-        studia historyczno-urbanistyczne,

-        ewidencje założeń ogrodowo – parkowych,

-        mapa zniszczeń wojennych Wrocławia,

-        mapy topograficzne, sytuacyjno-wysokościowe i administracyjne,

-        zdjęcia lotnicze Wrocławia,

-        mapa glebowo-leśna,

  • studia zagospodarowania przestrzennego województw tworzących województwo dolnośląskie,
  • plan ochrony Ślężańskiego Parku Krajobrazowego,
  • opracowania dla obszaru województwa dolnośląskiego:

-        plany zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowości,

-        studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,

-        zdjęcia satelitarne,

-        opracowania planistyczne wykonywane przez WBU oraz IRT.

 

Dokumentacja stanowiąca zasób archiwalny udostępniana jest nieodpłatnie organom samorządu województwa dolnośląskiego oraz studentom w celach dydaktycznych po złożeniu deklaracji o niewykorzystywaniu uzyskanych materiałów w celach komercyjnych.

Dokumentacja jest udostępniana również innym instytucjom, podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym. 

Zasób archiwalny udostępniany jest w siedzibie Instytutu po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Materiały wytworzone przed 2000 r. są przechowywane jedynie w formie papierowej.

Instytut Rozwoju Terytorialnego jest następcą prawnym jednostek organizacyjnych wymienionych poniżej.

  • Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu  (26.02.1999 r. – 13.02.2013 r.)    

WBU powstało z połączenia: 

Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej we Wrocławiu (01.10.1988 r. – 25.02.1999 r.),

Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w Legnicy, 

Dokumentacja aktowa ogólna oraz merytoryczna została przekazana do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Legnicy w 2020 r.

- Jeleniogórskiej Dyrekcja Inicjatyw Gospodarczych w Jeleniej Górze, 

Dokumentacja osobowa i płacowa Jeleniogórskiej Dyrekcji Inicjatyw Gospodarczych w Jeleniej Górze jest przechowywana przez Zakład Obsługi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29.

Materiały archiwalne z lat 1976 - 1998 przechowuje Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze. 

- Regionalnego Biura Urbanistycznego w Wałbrzychu (01.07.1993 r. - 25.02.1999 r.)

Dokumentacja aktowa ogólna oraz merytoryczna została przekazana do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim w 2009 r.

  • Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego we Wrocławiu (01.04.1978 r. - 30.09.1988 r.), Biuro Planowania Przestrzennego we Wrocławiu (01.07.1975 r. – 30.03.1978 r.)
  • Wojewódzka Pracownia Urbanistyczna (01.02.1974 r. – 30. 06.1975 r.)
  • Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu, Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury, Wojewódzka Pracownia Urbanistyczna (01.07.1955 r. - 31.01.1974 r.).

Dokumentacja planistyczna oraz realizacyjna dotycząca miasta Wrocławia wytworzona w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego we Wrocławiu, została przekazana do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej zgodnie z kompetencjami  w latach 1990-1991. Dokumentacji należy poszukiwać w Urzędzie Miejskim Wrocławia Wydział Architektury i Budownictwa Zespół Rejestrów i Dokumentacji lub Archiwum Miejskim Wrocławia.

Materiały archiwalne planistyczne oraz dokumentacja aktowa ogólna Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej oraz Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu, Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury, Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej, wytworzone lub pozyskane do 1975 r. zostały przekazane do Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

Informacje dodatkowe o jednostkach organizacyjnych z lat 1955 - 2013, których Instytut Rozwoju Terytorialnego jest następcą prawnym.

Informacje dodatkowe:

Decyzje o pozwoleniu na budowę wydane do 1998 r. wydane przez Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego we Wrocławiu oraz Wojewódzką Pracownię Urbanistyczną we Wrocławiu, zgodnie z obowiązującymi dla nich jednolitymi rzeczowymi wykazami akt, należało przechowywać przez okres 10 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy. Po upływie okresu przechowywania mogły być brakowane za zgodą Archiwum Państwowego. 

 

Instytut Rozwoju Terytorialnego nie jest następcą prawnym biur planowania przestrzennego działających od 1975 r. na obszarze dawnych województw: jeleniogórskiego, legnickiego i wałbrzyskiego. Dokumentacja planistyczna, jak i kadrowo-płacowa może być przechowywana w jednostkach wymienionych poniżej: 

- województwo jeleniogórskie: Biuro Planowania Przestrzennego w Jeleniej Górze, Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Jeleniej Górze, a następnie Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania sp. z o.o., ul. Mickiewicza 26, 58-500 Jelenia Góra.  Dokumentacja planistyczna przechowywana jest w Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, natomiast dokumentacja kadrowo-płacowa przechowywana jest w firmie: Urbanistyka i Architektura Sp. z o.o., ul. Górna 10-11, 58-500 Jelenia Góra, tel. +48 606 439 866, email: urbanistykaiarchitektura@gmail.com.

- województwo legnickie: Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej, Stefana Okrzei 1,  05-822 Milanówek, tel: (22) 724 76 05; faks: (22) 724 82 61,  akta przechowywanej jednostki organizacyjnej: "AGLOPROJEKT" SP Z O O W LIKWIDACJI, ul. Rynek 34, 59-220 Legnica, e-mail:    informacja@apdop.gov.pl,    www.apdop.gov.pl  oraz Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy - dokumentacja aktowa i kartograficzna.

- województwo wałbrzyskie: Jakimiec Jerzy. Biuro planowania przestrzennego, ul. Słowackiego 20b, 58-300 Wałbrzych, tel.:  +48 74 842 21 39, faks:  +48 74 842 98 83, e-mail: biuro@bppjj.pl. Informacje o dokumentacji biura z Wałbrzycha można uzyskać w Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim . Pan Jerzy Jakimiec zmarł w grudniu 2020 r. Byli pracownicy mogą mieć trudności w dotarciu do dokumentacji kadrowo-płacowej

Decyzji o pozwolenie na budowę wydanych do 1990 r. dla obszaru województwa wałbrzyskiego należy poszukiwać w Archiwum Państwowym we Wrocławiu  oraz Oddziale AP w Kamieńcu Ząbkowickim.

Rejestry decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim.