Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Dyrekcja IRT - BIP IRT

 

 

Dyrekcja Instytutu Rozwoju Terytorialnego

DYREKTOR INSTYTUTU

Maciej Zathey
maciej.zathey@irt.wroc.pl

Na stanowisku Dyrektora IRT od 1.02.2015 r. na mocy Uchwały nr 51/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2015 r.

 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. ROZWOJU NAUKI

Bogusław Molecki
boguslaw.molecki@irt.wroc.pl


ZASTĘPCA DYREKTORA DS. POLITYKI PRZESTRZENNEJ

Agnieszka Wałęga -  od 01.01.2021 r.
agnieszka.walega@irt.wroc.pl

 

Dotychczasowi dyrektorzy Instytutu Rozwoju Terytorialnego, a wcześniej Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu:

Maciej Borsa

Janusz Korzeń

Tomasz Polański

Stanisław Dendewicz