Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna - BIP IRT

Schemat struktury organizacyjnej Instytutu Rozwoju Terytorialnego

  • Struktura organizacyjna IRT. Struktura organizacyjna została szczegółowo opisana w §8 pkt. 1 Regulaminu organizacyjnego.