Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dla osób niepełnosprawnych i niesłyszących

A- A+

Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Do budynku Instytutu zlokalizowanego w głębi placu, prowadzi jedno wejście od strony ul. Dawida przez bramę ze szlabanem przy budynku Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Dawida 1. Brama jest otwarta w godzinach od 6 do 18 w dni robocze. Piesi nie mają ograniczeń przy przechodzeniu przez bramę.

Kierowcy pojazdów powinni skorzystać z przycisku bramofonu umieszczonego na kolumnie bramy z opisem „Instytut Rozwoju Terytorialnego” lub zadzwonić na numer telefonu sekretariatu Instytutu  71 374 95 11, a po uzyskaniu zgody na wjazd na teren Instytutu poczekać na podniesienie szlabanu. Szlaban wyposażony jest w czujnik ruchu i opuści się dopiero po minięciu go przez pierwszy pojazd/pieszego. Pracownik sekretariatu dodatkowo obserwuje szlaban, aby upewnić się czy przejazd przebiega bez zakłóceń. Przy wyjeździe pojazdem należy postąpić jak opisano powyżej. Na tej samej kolumnie znajduje się przycisk bramofonu dla pracowników i gości Uniwersytetu Wrocławskiego, dlatego prosimy o zwrócenie uwagi na opisy przy przyciskach. Parking po prawej stronie drogi dojazdowej jest przeznaczony dla pracowników i gości Uniwersytetu Wrocławskiego - obowiązuje na nim bezwzględny zakaz parkowania samochodów pracowników i gości Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

Budynek posiada dwa piętra i nie posiada windy.

Budynek Instytutu jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się poprzez:

  • zapewnienie przy wejściu głównym podjazdu ułatwiającego wjazd do budynku,
  • przystosowanie drzwi wejściowych, które umożliwiają swobodny przejazd wózka inwalidzkiego,
  • zapewnienie na parterze budynku toalety przystosowanej do potrzeb wymienionych wyżej osób.

W przedsionku budynku, po prawej stronie drzwi, znajduje się domofon służący do połączenia z sekretariatem i otwierania drzwi wewnętrznych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem znajduje się niewielki parking dla pracowników i gości, nie wyznaczono jednak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne chcące skorzystać z parkingu prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania w Instytucie, w celu zapewnienia miejsca parkingowego. Osobą kontaktową jest Pani Dorota Kojro, adres poczty elektronicznej irt@irt.wroc.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 48 (71) 374 95 11.

 

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących  

Instytut Rozwoju Terytorialnego uprzejmie informuje, że ustawa o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się z 2011 r. dotyczy działalności Instytutu wyłącznie w zakresie decyzji i postanowień wydawanych w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

W związku z powyższym Instytut Rozwoju Terytorialnego do dyspozycji osób niesłyszących lub słabo słyszących wskazuje 4 następujące sposoby kontaktu z Instytutem, można:

  • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. J. Wł. Dawida 1a, 50-527 Wrocław;
  • wysłać maila na adres e-mail: irt@irt.wroc.pl 
  • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (71) 374-95-00; 
  • skontaktować się osobiście zgłaszając się w siedzibie Instytutu w godzinach urzędowania.

W kontakcie z Instytutem osoba niesłysząca lub słabo słysząca ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej tj. każdej, innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabo słyszącą. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwieniu spraw w Instytucie Rozwoju Terytorialnego.
Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji, gdy informacje które mają być przekazane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.

Osoby niesłyszące mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Usługa jest bezpłatna dla osób uprawnionych. Zgłoszenie chęci skorzystania z usługi tłumacza może być dokonane w jednej z form wskazanych wcześniej.

W kontakcie z IRT osoba niesłysząca będzie miała prawo do pośrednictwa tłumacza PJM – Polskiego Języka Migowego lub tłumacza SJM – Systemu Językowo-Migowego. Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, prosimy o powiadomienie Instytutu na trzy dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy. Można skorzystać z udostępnionego poniżej druku.


Data wytworzenia: 2017-02-20 Autor: Beata Grzebiela Data publikacji: 2017-02-20 10:42 Osoba udostępniająca na stronie: Beata Grzebiela Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-05 Osoba modyfikująca: Beata Grzebiela