Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Uzgodnienia - Obwieszczenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego - BIP IRT

Obwieszczenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego wydane w trybie postępowania administracyjnego dotyczącego uzgadniania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie art. 51 ust. 1 pkt.1 oraz art. 53 ust. 4 pkt. 10 i 10a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym.

Obwieszczenia są umieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego na okres 14 dni.

Obwieszczenia wydane w latach:

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015