Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie z dnia 16.12.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.180.2021

A- A+

budowa elektroenergetycznej linii kablowej wysokiego napięcia 110kV i kabla światłowodowego w kanalizacji teletechnicznej, dla potrzeb zasilania farmy fotowoltaicznej ‘Proszówek’, na dz. nr 25 obręb Proszówek i dz. nr 284/2, 348, 684/2 obręb Krzydłowice, gmina Grębocice


Data wytworzenia: 2021-12-16 Autor: Odpowiada za treść: Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego Data publikacji: 2021-12-22 16:05 Osoba udostępniająca na stronie: Anna Szczyglewska Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-22 Osoba modyfikująca: Anna Szczyglewska