Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie z dnia 09.12.2021 r., znak sprawy IRT.ZPP.540.176.2021

A- A+

przebudowa stalowego gazociągu DN250 średniego ciśnienia średniego ciśnienia na gazociąg średniego ciśnienia De 160 PE-HD 100 SDR 17,6 przekraczającego linie kolejowe: nr 276 Wrocław Główny – Międzylesie, nr 285 Wrocław Główny – Świdnica Przedmieście, nr 349 Św. Katarzyna – Wrocław Kuźniki, zlokalizowanego na terenie zamkniętym stanowiącym działki nr 1/7 AR_1 obręb 0012 Brochów i nr 1 AR_11, obręb 0025 Tarnogaj, jednostka ewidencyjna 026401_1_M.Wrocław, zamieszczonych w załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 roku
w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych
(Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38 ze zm.) pod pozycjami 1326 i 1673


Data wytworzenia: 2021-12-09 Autor: Odpowiada za treść: Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego Data publikacji: 2021-12-22 16:01 Osoba udostępniająca na stronie: Anna Szczyglewska Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-22 Osoba modyfikująca: Anna Szczyglewska