Instytut Rozwoju Terytorialnego - Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia audytu krajobrazowego

A- A+

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia projektu audytu krajobrazowego dla

województwa dolnośląskiego

 

Po opracowaniu ww. projektu zostanie on wyłożony do publicznego wglądu i poddany konsultacjom społecznym.

Audyt krajobrazowy uchwala Sejmik Województwa Dolnośląskiego, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.


Data wytworzenia: 2019-07-30 Autor: Odpowiada za treść: Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Data publikacji: 2019-09-19 07:53 Osoba udostępniająca na stronie: Beata Grzebiela Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-15 Osoba modyfikująca: Beata Grzebiela